Over Agro-Inve NV

Agro-Inve streeft ernaar om op een duurzame wijze kwaliteitsvolle bedrijven en studentencentra te beheren en verder uit te bouwen,die een meerwaarde betekenen voor de omgeving waar zij gevestigd zijn. Dit willen we bereiken door een evenwicht te zoeken tussen aspecten van ecologische impact, sociale verantwoordelijkheid en economische resultaten.Daartoe selecteerden we een aantal domeinen van duurzaam ondernemen waarin we een grote impact hebben en waarin we het verschil willen maken. Deze prioritaire domeinen vormen de rode draad doorheen al onze activiteiten.

Het AGRO-INVE NV team - April 2017: